امروز دوشنبه 04 تیر 1397 ساعت 23:31:02

 • آخرین اخبار
 • پربیننده ترین اخبار
دیدگاه

کد خبر : 5212 - تاریخ انتشار : پنج شنبه 18 آذر 1395 - ساعت: 17:29

چاپ
سازمان های بيمه گر ودورانديشي

سازمان های بيمه گر ودورانديشي


فعالیت بیمه‌ای در ایران از سال ۱۲۸۹ شروع شد.

هراز گاهی ميشنويم تصادفی در يک جاده غيرايمن يادر سريک دور برگردان ياسريک چهاراه منجربه خسارات جاني ومالي سنگيني ميشود, اولين خسارت پاشيده شدن کانون چندخانواده وشروع شدن دوران سخت بي سرپرستی ودست وپنجه خردکردن در راه مشکلات جامعه ميباشد.

 

ازنوع ديگر قرار گرفتن جامعه در نوعی ناامنی روانی ناشي از سلامت جاده ها وبالتبع اين اثرات رواني تاثيرخودرا درخانواده ها ميگذاردخانواده اي که فردي ازاعضاي خانواده درمسافرت به سرميبردازرفتن تابرگشت وي هميشه دردلهره واضطراب به سرميبردواين نوع نگاه عصبي گاها به طرز نامطلوب به جامعه سرريز ميشود.

 

اما بحث اصلي ومنظور من از نگارش اين چند خط به شرکت‌های بيمه اي برميگردد, شرکت‌های که بار سنگين مالي اين قبيل حادثه ها بردوش آنان قرارميگيرد وبه دليل افزایش آمار رقم های بالايي بابت ديه وخسارت ماشین وهمچنين پرداخت مستمري به بازماندگان داده ميشود به نظر ميرسد مديران شرکت‌های بيمه بايدخود را در اصلاح جاده ها وگذرگاهها سهيم کنندوبه اصطلاح‌ پيشگيري کنند, يک مثال ساده ميتواندما را راهنمايي کند ابتداي ورودي شهرازجاده زاغمرز قبل از احداث پل رو گذردرجاده اصلي هفته‌ای نبود که خبراز تصادفی وکشته شدن عزيزخانواده اي درشهر پيچيده نشود, به حمدالله بعد از بهره برداري ازاين پل خبرتصادفي دراين چندسال شنيده نشد حال اگر هزينه پرداختي يک مسيرخطرناک وپرحادثه رو دريک سال درنظر بگيريم باان ميشود حداقل سه ياچهارنقطه حادثه خيز رااز بين بردوبا احداث زير گذر وروگذر ميزان حادثها رابه ميزان قابل ملاحظه اي کاهش داد, يا سازمان تامين اجتماعی بااحداث سالن‌ها واماکن ورزشی براي سالمندان وافراد تحت پوشش به جاي پرداخت هزينه درمان به نحوشايسته به سلامت رواني و جسمی جامعه همت گمارد, شايد يک هزينه اي ابتداي کار بردوش اين سازمان ها قرارميگيرد ولي در دراز مدت پرداختي انان به نحو قابل ملاحظه اي کاهش خواهد يافت, هميشه پيشگيري بهتر از درمان است.

 

 

 

 

نگارنده / رحمت احمدی دیدگاه شما در مورد : سازمان های بيمه گر ودورانديشي

سازمان های بيمه گر ودورانديشي تغییر کد

 

 

 • روز پزشک مبارک

  روز پزشک مبارک

 • سوم خرداد و فتح خرمشهر

  سوم خرداد و فتح خرمشهر

 • روز بهره وری

  روز بهره وری

 • ملاصدرا

  ملاصدرا